Jaunpiebalgas

vidusskola

Mūziķi ciemojas mūsu skolā
Koncertlekcijas “Kilograms teātra mūzikas” un “Modes un mūzikas evolūcija” programmas un iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros Jaunpiebalgas vidusskolā š.g. 30.maijā atnesa teātri, mūziku, mākslu un kultūru – tās vērtības, ar ko iepazīstināt skolēnus nekad nav par vēlu un nekad nav par daudz. Pateicoties abām koncertlekcijām, turpinājām iesākto kultūrzglītības procesu, tikai atšķirība, ka talantīgākie un spilgtākie Latvijas mūziķi un mākslinieki viesojās mūsu skolā. Audzēkņi bija priecīgi sastapt klātienē mūziķi, dziedātāju Rūtu Dūdumu un  komponistu Jāni Ķirsi. 
Mākslinieki 5.-8.klašu skolēniem atgādināja par teātra mūzikas vēsturi, populārām un mazāk pazīstamām dziesmām, kas radītas teātra izrādēm. Pasākumā tika atšķetināti interesanti un noderīgi fakti par Latvijas teātriem, radošajām personībām, aktieriem un režisoriem, komponistiem un iestudējumu dramaturģijas autoriem. Piebaldzēniem vairāku komponistu vārdi nebija sveši, jo zinājām, ka viņi ir mūsu novadnieki, kā Imants Kalniņš, Marģers Zariņš u.c. Savukārt  9.-12. klašu skolēni iepazina modi, mūziku un deju caur dažādiem laikmetiem. Ar sajūsmu tika iepazīta tuvāk modes vēsture, latviešu dizaineri, skatuves tērpi, apģērba etiķete, kā arī piedzīvoti stilīgi un aizraujoši muzikālie priekšnesumi. 
Skolēni atzina, ka ar katru dienu kļūt zinošākiem par kultūru ir ļoti labi, un tas noteikti noderēs arī gala eksāmenos, nemaz nerunājot par katra paša intelektuāli emocionālās inteliģences līmeni. Priekšā vēl vasara ar Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā, kur arī piedalīsies mūsējie. 

30maijs