Jaunpiebalgas

vidusskola

cetras atslegasNometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017" noslēgums

FOTO

Izglītojoša un atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu talantīgajiem bērniem vecumā no 14 līdz 16 gadiem ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017" šogad aizritēja Jaunpiebalgas vidusskolā. Nometnes devīze bija - personības attīstību veido pašiniciatīva, drosme un radošums.
Tā ir ikgadēja balva, kas nopelnāma ar čaklu un atbildīgu mācību darbu, iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs visa mācību gada garumā. Nometnes izmaksas sedz sadraudzības pašvaldības, lai atbalstītu sava novada talantīgos un mērķtiecīgos skolēnus.


Šogad nometnē jaunieši apguva sabiedrisko attiecību, publiskās runas, lietišķās etiķetes un medijpratību jomu. Mācījās domāt plašāk un dziļāk, apguva prasmi argumentēt, uzrunāt un pārliecināt publiku, sadarboties. Un, protams, ieguva jaunus draugus, jautri un lietderīgi pavadīja brīvo laiku. Sportoja, sapņoja, vēroja zvaigžņu lietu, spēlēja galda spēles, prātoja un klausījās, un diskutēja, un debatēja, un improvizēja...
Nometnē kopā ar bērniem darbojās skolotāji no Rīgas, Amatas, Cēsu, Priekuļu un Jaunpiebalgas novadiem, kā arī vairāki vieslektori: Vita Brakovska - personības izaugsmes trenere, organizācijas ZINIS vadītāja, Māris Resnis - piedzīvojumu organizācijas LŪZUMPUNKTS apmācību treneris, Rolands Ozols - konsultants personības un domāšanas attīstības jautājumos, Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” vadītājs, Māris Tūtins - NATO Izcilības centra vecākais eksperts, kurš mudināja jauniešus domāt un kritiski izvērtēt virtuālajā vidē pieejamo informāciju, pirms tai noticēt, un padomāt, ko par ikvienu no mums vēsta mūsu viedtālrunis, mājas lapas, kuras apmeklējam, un sociālie tīkli, kuros veidojam savu dzīvi.
Pēcpusdienās un vakaros notika aktīvas, radošas nodarbības, sarunu šovi, saliedēšanās spēles, foto orientēšanās, olu un balonu kaujas, bija saldējuma un joku laiks. Un, protams, bija aizraujoša Piebalgas gleznaino vietu, Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālā muzeja “Jāņaskola” un Jaunpiebalgas Svētā Toma evanģēliski luteriskās baznīcas apskate. Pēc tam - desu cepšana ugunskurā, kino vakars (ar īstu popcornu un omulības dzērienu), sacensības, VIP erudīcijas spēles.
Par lielisku piedzīvojumu izvērtās vecāku vakars, kurā kopā ar vecākiem tika spēlēts futbols un galda spēles. Vecāki teica daudz atzinīgu vārdu gan nometnes pedagogiem, gan savām pašvaldībām par iespēju bērniem nedēļas garumā iegūt jaunas zināšanas un lieliski atpūsties kopā ar vienaudžiem.
Uz noslēguma pasākumu bija ieradušies vecāki, pašvaldību vadītāji un deputāti, lai kopīgi priecātos par nometnes ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017" laikā piedzīvotu un apgūto. Jaunieši bija sagatavojuši priekšnesumu, kurā demonstrēja gan savu prasmi darboties komandā, gan medijpratības iemaņas, gan prasmi publiski uzstāties, radošumu un atraktivitāti. Katram dalībniekam šogad tika piešķirts atzinības raksts un īpašs tituls – smaidīgākais, asprātīgākais, draudzīgākais, zinātkārākais, jautrākais utml.
Šī bija jau ceturtā reize, kad tika organizēta nometne ''ČETRAS ATSLĒGAS". Iepriekšējos gados tā notikusi Amatas, Līgatnes un Priekuļu novados. Noslēguma pasākumā tika izlozēts, kurā novadā nometne tiks rīkota nākamajā vasarā. Un pilnā loze tika Pārgaujas novadam. Apsveicam.
Atvadoties bērni, apņēmības pilni, solīja čakli mācīties jaunajā mācību gadā, lai nākamajā vasarā atkal varētu tikties nometnē ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2018”, kurā slēgsim durvis uz TOP prasmēm, kas būs visvairāk pieprasītas darba tirgū, sākot ar 2020. gadu, proti, spriestspēja un lēmumu pieņemšana, kompleksa problēmu risināšana, sarunu vešanas māksla un emocionālā inteliģence.

Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe Diāna Briede