Jaunpiebalgas

vidusskola

Skolas projekti

1995. gads. Māras krusts. S.Strēle, V.Gansons


1996. gads. Akmens galds. S.Strēle, L.Micāne, A.Ratiņš


1997.gads. Obelisks. S.Strēle, I.Bērziņa


1998. gads. Laiva. S.Strēle, Z.Althabere


1999. gads. Laiks - cilvēks. S.Strēle, I.Prīse


2000. gads. Putns. S.Strēle, R,Jaksta


2001. gads. Gliemezis. S.Strēle, A.Ratiņš


2002. gads. Aka. S.Strēle, I.Bērziņa


2003. gads. Vēja stabules un autobusa pietura. S.Strēle, S.Vlodare, I.Balode


2004. gads. Akmens taka un zedeņu žogs. I.Elksne, B.Lasmane


2003. gads. Sākumskolas rotaļlaukums. S.Krasovska, L.Upmale


Tradīciju taka "Mēs savai skolai". A.Ratiņš


2005. gads. Soliņi pie vēja stabulēm. R.Kaupiņa, L.Micāne


2005. gads. Zaļā klase sākumskolā. L.Upmale, L.Šāvējs, vecāki


2006. gads. Rotaļu laukums sākumskolā. BĢLM, L.Upmale, L.Šāvējs, S.Strēle, vecāki


2006. gads. Skolotāju istabas renovācija lielajā skolā. J.Ozers


2007. gads. Sociālā atbalsta centrs vidusskolā. BĢML, U.Logina, L.Šāvējs, E.Vīķelis


2007. gads. Skolotāju istabas renovācija sākumskolā. J.Ozers


2007. gads. Lielās skolas gaiteņi 1. stāvā. J.Ozers


2008. gads. Medicīnas kabinets. O.Ivaņina, E.Vīķelis


2008. gads. Absolventu tilts pār muzeja dīķi. 12. klase un D.Rubene


2008. gads. Labākais logopēdiskais kabinets Cēsu rajonā. J.Beķere