Jaunpiebalgas

vidusskola

JAUNPIEBALGAS  VIDUSSKOLA  DEBATĒ  VELSĀ

Jaunpiebalgas vidusskolas skolnieces Andra Pētersone un Alise Smilga atgriezušās no Velsas galvaspilsētas Kardifas, kur piedalījās Eiropas Savienības Padomes simulācijas spēlē ( EU Mock Council). Šādas debates Velsas valdība organizē jau sesto gadu, un Jaunpiebalgas vidusskolai ir gods pārstāvēt savu skolu jau otro reizi, jo pašā pirmajā šādā pasākumā 2008.gadā piedalījās toreizējie skolēni Liene Šakina un Mikus Spalviņš. Arī šogad Eiropas Savienības dalībvalstu ministru lomās iejutās Velsas skolu un Jaunpiebalgas vidusskolas jaunieši. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes delegāciju reprezentēja Latvijas meitenes no Jaunpiebalgas, bet pārējās ES dalībvalstis, kā arī Eiropas Padomi un Padomes sekretariātu pārstāvēja Velsas skolēni. Vairāku Velsas skolu delegācijas runāja velsiešu valodā ,un ziņojumi un debates tika tulkotas angļu valodā. Tēmas bija divas: Andra runāja par Eiropas Savienības paplašināšanos, bet Alise- par Eiropas Savienību kā suverēnu valstu federāciju. Sākumā „ministri” ziņojumā sniedza  „savas” valsts oficiālo viedokli par attiecīgo tēmu, tad tika atklātas savstarpējās debates par ziņojumiem, pēc tam elektroniskais balsojums un lēmums. Gluži kā Briselē. Andra:”Eiropas Padomes debates atvēra kaut nedaudz acis uz to, kas un kā notiek Briselē. Protams, tā ir tikai neliela daļiņa, bet tas liek saprast, ka tas viss ir ļoti interesanti un aizraujoši. Es pat apsveru domu par studijām šajā jomā”.

Mūsu skolas viesošanās sakrita ar Latvijas vēstnieka Apvienotajā Karalistē Andra Teikmaņa pirmo darba vizīti Velsā. Iepriekšējās reizēs tikāmies ar to laiku Latvijas vēstniekiem Induli Bērziņu un Eduardu Stipro. Mūsu vēstnieks Andris Teikmanis piedalījās arī skolu debašu atklāšanā un teica uzrunu. Arī Velsas Pirmais ministrs Karvins Džons un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Velsā vadītājs Deivids Hjūgs, ar kuriem Latvijas delegācijai bija saruna pirms nozīmīgā pasākuma.Šī ir jau ceturtā Jaunpiebalgas vidusskolas delegācijas vizīte Velsā, kur mūs vienmēr sirsnīgi sagaida Latvijas Goda konsuls Velsā Andris Tauriņš ar kundzi. A.Tauriņš, dzimis jaunpiebaldzēns, savus Goda konsula pienākumus teicami veic jau no 2002.gada. Piedalījāmies arī Tauriņa kunga rīkotajās vakariņās ar Velsas un Latvijas ēdienkarti kopā ar Latvijas vēstnieku u.c.prominencēm. Andra:”Vakariņas ar vēstnieku un Goda konsulu bija ļoti patīkamas. Lai cik augsta ranga amatpersonas abi kungi bija, nebeidza pārsteigt viņu vienkāršība”.

Alise:’Pie galda mani sagaidīja galda karte. Konsula kundze speciāli bija vietas sakārtojusi tā, lai jau pazīstami cilvēki nesēdētu blakus un visiem būtu iespēja iepazīties savā starpā. Pateicoties tam, es iepazinos ar bijušo skolotāju Tredegaras skolā Lynni Williams. Ar viņu bija ļoti patīkami komunicēt un uzklausīt viņas viedokli par dažādām tēmām. Biju pārsteigta, ka sapratu gandrīz visu no tā , ko dzirdēju. Vēl nepratu izteikt visas savas domas, jo ar angļu valodu ikdienā saskaros par maz. Šī bija lieliska pieredze.”

Sešus gadus kopīgi projekti vienoja Jaunpiebalgas un Tredegaras vidusskolas
(projektu vadītājas: Tredegarā Lynne Williams, Jaunpiebalgā Ulla Logina). Posms ir noslēdzies, un šajā reizē Velsā meklējām jaunas sadarbības skolas. Tikāmies ar 5 skolu jauniešiem, projektu vadītājiem, direktoriem. Alise:” Skolu pārstāvji bija ļoti atsaucīgi un atvērti, un gatavi sadarbībai”. Ir milzums jaunu ideju. Atliek tikai kādas no tām īstenot. Pirmais FOTO e-projekts jau ir izsludināts 5.-12.klašu skolēniem”Mans ceļš uz skolu”.

Priecājos, ka manas skolas labākajiem un aktīvākajiem skolēniem ir regulāra iespēja iepazīt citu valstu jauniešus, izjust savas angļu valodas līmeni un nepieciešamību to pilnveidot, kā arī apgūt dzīvesprasmes un pieredzi, kāda nav dzīvojot tikai savā dzimtajā vietā.

Alise-valsts vides projektu olimpiādes laureāte, atzīst, ka tā bijusi vērtīga pieredze, visu vasaru gatavojoties debatēm. Pieredze izjust patiešām „karstas” debates. Iespēja kontaktēties ar tik daudziem Velsas jauniešiem, saprast valodu, noformulēt savu domu, pat saņemt komplimentus par angļu valodu, arī šaubīties par sevi. Daudzi vēlējās parunāt, iepazīties un turpināt sadarbību e-vidē. Likās, ka varētu palikt Kardifā vēl dažas dienas, kaut gan nepilnās divās dienās paspējām neticami daudz: debates, tikšanās ar 5 skolu pārstāvjiem, ekskursija Nacionālajā asamblejā, Kardifas centrā caur auto logu, pils , Nacionālais muzejs, pat iepirkšanās Karalienes ielā un „Starbucks” kafija, vakariņas pie konsula restorānā, kur šefpavāre ir latviete Līga Druka Smalkā. Sarunas, sarunas...Un pirmais lidojums mūžā: Rīga-Amsterdama-Bristole-Amsterdama-Rīga.

Andra, Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu padomes līdere, uzsver lielo atbildības sajūtu, pārstāvot visu valsti; draudzīgo, ieinteresēto attieksmi; iespēju iepazīties ar citas valsts vadītājiem, Latvijas vēstnieku, Latvijas Goda konsulu, uzņēmējiem un skolu delegācijām.

Ceram, ka , atzīmējot 2004.gadā noslēgtā Latvijas valdības un Velsas Asamblejas saprašanās memoranda desmitgadi 2014.gadā, izglītības un kultūras jomā atkal spoži izskanēs Jaunpiebalgas vārds.

Domas apkopoja Jaunpiebalgas vidusskolas
direktore Ulla Logina