Jaunpiebalgas

vidusskola

Polijā, Krakovā 2017.gada martā deju kolektīvs "Piebaldzēni" festivālā "Travelling Festival" - vad.Lāsma Skutāne

krakova 2017