Jaunpiebalgas

vidusskola

Eiropas Veselību veicinoša skola (VVS) no 1993. gada - Lauma Micāne, Daiga Rubene

Pieredzes apmaiņa un tālākizglītība:

  • Latvijā pastāvīgi -vadība
  • Zviedrijā 1993. gads - U.Logina
  • Skotijā 1993. gads - U.Logina
  • Bulgārijā 1994. gads - U.Logina
  • Zviedrijā 1995. gads - L.Micāne
  • Vācijā 1996. gads - L.Micāne
  • Vācijā 2001. gads - I.Balode
  • Lietuvā 2002. gads - I.Balode, L.Micāne, R.Jaksta
  • Anglijā 2004. gads - U.Logina
  • Austrijā 2005. gads U.Logina