Jaunpiebalgas

vidusskola

I*Earn no 1996. gada līdz 2000. gadam. Atbildīgais A.Beķeris

Vairāk informācijas meklējiet šeit.