Jaunpiebalgas

vidusskola

Comenius 2

Valodu asistentūra no 2004. gada. Asistents no Slovākijas Michael Spisak. Atbildīgās U.Logina un I.Balode.