Jaunpiebalgas

vidusskola

norway

   Skolas sociālais pedagogs, skolēnu pašpārvaldes konsultante Baiba Damroze šogad no 22. līdz 25.aprīlim piedalījās “Jauniešu interešu aizstāvības konsultantu pieredzes apmaiņas vizītē” Norvēģijas pilsētā Tonsbergā. Pasākuma mērķis bija pilnveidot jauniešu interešu aizstāvības konsultantu kompetences jauniešu pilsoniskās līdzdalības attīstīšanā. Mācību vizīti organizēja biedrība "Creative Minds for Culture" sadarbībā ar organizāciju "Participation Agency" no Norvēģijas un tā norisinājās projekta “Jauniešu līdzdalības platformas attīstības veicināšana” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
   Jauniešu interešu aizstāvības konsultanti izzināja darba ar jauniešiem Norvēģijā vēsturiskos aspektus, darbu ar jauniešiem valsts sektorā un plānošanas aktivitātes, kā arī starpsektoru sadarbību. Tāpat bija iespēja viesoties vairākos jauniešu centros un bibliotēkā, apmeklēt Dienvidaustrumu Norvēģijas Universitāti, pazīstamu kā USN, kas ir Norvēģijas valsts universitāte un uzzināt par jaunatnes darbinieku izglītošanās iespējām.
   Norvēģijā darbam ar jaunatni ir 70 gadi. Jaunietis Norvēģijā ir tāds pats jaunietis kā Latvijā. Atšķiras vide, infrastruktūra, attieksme, kultūra. Uzsvars uz sadarbību un kopīgu mērķi – jauniešu labklājību. Norvēģu modelis jauniešu centriem ir pavisam vienkāršs - vieta kur būt, bet tajā pašā laikā ko iemācīties. Ik dienu jauniešu centros jauniešiem piedāvā bezmaksas ēdienu un dzērienus. Finansiāli par jauniešu centriem rūpējas pašvaldības, kas nodrošina vietu un vidi. Savukārt, no valsts ir viegli pieejams finansējums centru inventāram.
   Pasākuma mērķis tika sasniegts. B.Damroze ar pieredzēto un jauniegūtām zināšanām dalījās tiekoties ar Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāju, bērnu un jauniešu centra “Tagad’ vadītāju, bibliotēkas un kultūras nama vadītājām un darbiniekiem.

nor1

nor2

nor3

nor4