Jaunpiebalgas

vidusskola


sapulce 2

Videokonferencē informācija par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar jaunā mācību gada organizāciju skolā.

Videokonference notika 30.augustā 18:00

Saite uz tiešraides ierakstu: 

...

Informācija par mācībām klātienē
Strādājam ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un noteikumus.

Jaunais noteikums - visi skolēni un skolas personāls skolā nēsā maskas visas

...

Mācību procesa organizācija no 12.04. – 16.04.2021.
1.-6. klašu skolēni atsāk mācības klātienē.

12. klases skolēni atsāk mācības klātienē.

9. klasei mācības klātienē otrdien - 13. aprīlī un trešdien -14.

...

Metodiskās tēmas Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolā

2012./2013. mācību gadā

Pirmsskolā
Pamatojoties uz pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgas attīstības noteicošajiem faktoriem
•    pozitīva saskarsme

...

Minute ar tevi

Skolēnu dalība olimpiādēs un konkursos 2012./2013. mācību gadā

 


 

Sporta sacensības vieglatlētikas daudzcīņa. Skolotāja S. Vlodare
Karīna Azace – 5. kl., Nora Marija Misiņa – 5. kl. (3. v. 100 m

...

Jaunpiebalgā 2011.gada 2. - 3.jūlijā

PASAULES JAUNPIEBALDZĒNU SALIDOJUMS

„Pa saules ceļu”Visi pasaules ceļi sauc un aicina mājās! Uz pasaules jaunpiebaldzēnu salidojumu. Visi, kuru saknēs, sirdīs un

...

Pasaules jaunpiebaldzēnu salidojuma ietvaros Jaunpiebalgas vidusskolas 65. dzimšanas dienas

ABSOLVENTU SALIDOJUMS

2011. gada 2. jūlijā


18.00 - 20.00

Reģistrācija un dalības maksa tiem, kas nepaspēja pie

...

kolaza

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir

...

Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu sasniegumi 2011./2012. mācību gadā

Valsts olimpiāde bioloģijā
Agnese Smilga – 3. vieta, sagatavoja sk. Daiga Rubene


Latvijas 39. atklātā olimpiāde matemātikā
Evita

...