Jaunpiebalgas

vidusskola


ŠONEDĒĻ 03.10.2022.-07.10.2022.
DEŽŪRĒ: 9(I). klase
Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa

...


04.03. 8.25 Rīta sarunas – I. Ciekurzne
No 4.03. Atvērta AL eksāmenu piekļuves materiālu pievienošanas visos mācību kursos – 12. klase, G. Kundrate, D. Rubene, J. Glāzere
05.03. Mācību ekskursija 11.

...

04.04. 10.20-11.00 Nodarbība 10.-12. klašu skolēniem- vada NBS kaprālis par rekrutēšanas tēmu.
04.04. Galda tenisa turnīrs – skolēnu pašpārvalde
05.04. – 15.30 Metodiskais darbs, audzināšanas darbs. Sk. I.

...

04.09. Rīta sarunas –I. Ciekurzne
04.09. Cēsu novada pašvaldības izglītības pārvaldē 9.00 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma prezentēšana -A. Ratiņš
04. 09. Adaptācijas diena skolā – I. Ciekurzne un

...

ŠONEDĒĻ 04.10.2021.-08.10.2021.
DEŽŪRĒ: 9.(II). klase sk. V. Kļaviņa(II,III,IV) sk. I. Ciekurzne (I,V) sk. M.Apsīte (II, IV)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena– Ieva

...

04.12. 8.25 Rīta sarunas – I. Ciekurzne
04.12. Projekta “Neklusē” aktualitātes- klašu audzinātāji, B. Damroze
05.12. Vecāku dienas Jaunpiebalgas vidusskolā- A. Ratiņš, I. Ciekurzne, B. Damroze, E.

...

05.02. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
05.02. Latviešu valodas un literatūras olimpiāde – 5.-6. klasēm- J. Glāzere ,A. Ķīķere
06.02. Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klasēm – V. Kļaviņa
06.02. 15.30

...

DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. I. Elksne, ( IV), sk. A. Ratiņš (III), sk. I. Ciekurzne (V)
2. stāvs sk. Sk. Vita Kļaviņa (III, IV), I. Elksne (V)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Trešdiena- Arnis Ratiņš

Ceturtdiena – Jānis

...

 

ŠONEDĒĻ 05.09.2022.-09.09.2022.
DEŽŪRĒ: Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa Liģere
Trešdienā:

...

ŠONEDĒĻ 05.10.2020.-09.10.2020.
DEŽŪRĒ:  sk. I. Elksne-  1. stāvs S. Vlodare (III)
sk. Vaira Vilde (I,II,),A. Ērkšķe (III,V), V. Černoglazovs (IV)- 2. stāvs

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena,Trešdiena- Arnis

...