Jaunpiebalgas

vidusskola


04.09. Rīta sarunas –I. Ciekurzne
04.09. Cēsu novada pašvaldības izglītības pārvaldē 9.00 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma prezentēšana -A. Ratiņš
04. 09. Adaptācijas diena skolā – I. Ciekurzne un

...

ŠONEDĒĻ 04.10.2021.-08.10.2021.
DEŽŪRĒ: 9.(II). klase sk. V. Kļaviņa(II,III,IV) sk. I. Ciekurzne (I,V) sk. M.Apsīte (II, IV)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena– Ieva

...

DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. I. Elksne, ( IV), sk. A. Ratiņš (III), sk. I. Ciekurzne (V)
2. stāvs sk. Sk. Vita Kļaviņa (III, IV), I. Elksne (V)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Trešdiena- Arnis Ratiņš

Ceturtdiena – Jānis

...

 

ŠONEDĒĻ 05.09.2022.-09.09.2022.
DEŽŪRĒ: Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa Liģere
Trešdienā:

...

ŠONEDĒĻ 05.10.2020.-09.10.2020.
DEŽŪRĒ:  sk. I. Elksne-  1. stāvs S. Vlodare (III)
sk. Vaira Vilde (I,II,),A. Ērkšķe (III,V), V. Černoglazovs (IV)- 2. stāvs

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena,Trešdiena- Arnis

...

05.12. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
05.12. Centralizēto eksāmenu kārtotāju pieteikšana centralizētajiem eksāmeniem vidusskolā – I. Ciekurzne
06.12. 5. klases vecāku sapulce 16.00 – Velga Zariņa

...

06.03. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
07.03. Izmēģinājuma eksāmens matemātika 9. klasei – I. Ciekurzne I. Bērziņa
07.03. Cēsīs direktoru padomes sanāksme – A. Ratiņš
07.03. VISC vebinārs par eksāmenu norisi

...

06.02. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
04.02.-11.02. ERASMUS + PROJEKTA AKTIVITĀTES SPĀNIJA TENERIFĒ Sk. V. Zariņa -Romanova, E. Rutka, B. Damroze, J. Glāzere
07.02. 15.30 Skolotāju sanāksme-

...

DEŽŪRĒ: Skolotāji
Pirmdienā: Zane Althabere, I.Balode, V. Vilde, B. Kalniņa –Eglīte,
Otrdienā: Vita Ķļaviņa, Ieva Ciekurzne, Velga Zariņa -Romanova, M. Apsīte
Trešdienā: Jolanta Glāzere, Sarmīte

...

DEŽŪRĒ Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, L. Lorence
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A. Ērkšķe, I. Balode...