Jaunpiebalgas

vidusskola


DEŽŪRĒ:
Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, L. Lorence, B. Kalniņa-Eglīte
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A.

...

ŠONEDĒĻ 07.09.2020.-11.09.2020.
DEŽŪRĒ:  sk. D. Rubene -2. stāvs , L. Lorence -1. stāvs(I,IV,V),A. Ķīkere(II,III)

VADĪBAS DEŽŪRAS:
 Pirmdiena,Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne...

07.11. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
07.11. 15.30 Metodiskās grupas sanāksme – I. Elksne
07.11. Lekciju cikls “Satversmes tiesa”9.kl., 11. kl.,12. kl. –I. Elksne
08.11. Direktoru seminārs Cēsīs

...

08.05. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
09.05. 15.30 Informatīvā sanāksme – A. Ratiņš
08.05.-10.05. ERASMUS+ projekta aktivitātes Turcijā – A. Nebare, J. Glāzere, G. Kundrate
08.05. 10.30 Ugunsdzēsības

...

09.01. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
10.01. 15.30 Pedagoģiskās padomes sēde par I. semestra mācību rezultātiem.- I. Ciekurzne, Klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji
10.01. 9.00 Cēsis raunas iela -4 –

...

ŠONEDĒĻ 09.03.2020.-13.03.2020.
DEŽŪRĒ: 9.(I). Klase sk. Z. Althabere , V. Kļaviņa(IV)

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Jānis Šāvējs...

09.05. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
10.05. 10.00 Direktoru seminārs – A. Ratiņš

10.05. 15.30 ERASMUS+ Polijas grupas sanāksme – V. Zariņa – Romanova

12.05. 11.00-17.00 NEBŪS ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMA...

DEŽŪRĒ: Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, V. Vilde, B. Kalniņa –Eglīte
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A.

...

ŠONEDĒĻ 10.02.2020.-14.02.2020.
DEŽŪRĒ: 6.(II). Klase sk. B. Kalniņa – Eglīte (I) I. Elksne(II,IV)
I. Bērziņa (III,V)-8.00-12.00  L. Vaļģe (III,V) –no 12.00-16.20

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena- Arnis

...

ŠONEDĒĻ 10.05.2021.-14.05.2021.
DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. M. Apsīte (II,III, IV)
V. Zariņa – Romanova (I, V)
2. stāvs sk. Sk. J. Glāzere

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva

...