Jaunpiebalgas

vidusskola


11.04. 8.25 Informatīva sanāksme skolotājiem – A. Ratiņš ( skolotāju staba)

12.04. 9.00-11.30 –Direktoru seminārs – A. Ratiņš

12.04. 15.30 Skolas vadības sanāksme – A. Ratiņš, I. Ciekurzne, E.

...

11.04. Cēsīs Raunas iela 4 -direktoru seminārs – A. Ratiņš
11.04. 8.30 Mutes veselības pētījums 6. un 8. klasēm – O. Ivaņina
11.04. 18.00 8. klases vecāku sapulce – Sk. I. Balode
12.04. 12.00 Kursi

...

11.09. Rīta sarunas –I. Ciekurzne
11.09. Talkas diena 8. kl., 9. kl. -sk. Laila Legzdiņa, Zane Althabere
12.09. Izglītības iestāžu vadītāju seminārs Priekuļu vidusskolā -A. Ratiņš
12. 09.

...

DEŽŪRĒ: 8.(I). klase sk. I. Elksne sk. B. Kalniņa (I, V)sk. M. Apsīte (II,IV)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena– Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Jānis Šāvējs
Piektdiena –

...

11.12. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
12.12. Iestāžu vadītāju seminārs Priekuļu K/C -A. Ratiņš
12.12. 13.30 Atbalsta komandas sanāksme – B. Damroze, I.Taube, I. Ciekurzne
13.12. Informatīva sanāksme Zoom

...

12.02. 8.25 Rīta sarunas – NENOTIEK

13.02. Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku seminārs Bērzaines pamatskolā- A. Ratiņš, R. Jaksta, E. Rutka
13.02. Rīgā Biznesa pasaku noslēguma pasākums – V.

...

ŠONEDĒĻ 12.04.2021.-16.04.2021.
DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. Laila Legzdiņa
2. stāvs sk. Ineta Balode
VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš

Otrdiena – Ieva Ciekurzne

Ceturtdiena – Jānis Šāvējs

Piektdiena-

...

ŠONEDĒĻ 12.10.2020.-16.10.2020.
DEŽŪRĒ:  sk. L. Legzdiņa-  1. stāvs
sk. I. Balode- 2. stāvs

VADĪBAS DEŽŪRAS:

 Pirmdiena,Trešdiena- Arnis Ratiņš

Otrdiena – Ieva Ciekurzne

Ceturtdiena – Jānis Šāvējs

 Piektdiena-

...

12.12. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
12.12. 9. klases vecāku sapulce- S. I. Elksne
15.12. Izglītojamo pieteikšana valsts pārbaudes darbiem- I. Ciekurzne
13.12. Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem

...

DEŽŪRĒ: 8.(II). Klase sk. G. Kundrate, (I), M. Apsīte (II,III),
R. Jaksta (IV, V)

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena – Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Dainis Šulcs
Piektdiena-

...