Jaunpiebalgas

vidusskola


DEŽŪRĒ: 11. klase sk. Z. Althabere, sk. L. Lorence

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Jānis Šāvējs
Ceturtdiena – Ieva Ciekurzne
Piektdiena – Ieva Ciekurzne

13.09. plks.

...

DEŽŪRĒ: Skolotāji
Pirmdienā: Zane Althabere, I.Balode, V. Vilde, B. Kalniņa –Eglīte,
Otrdienā: Vita Ķļaviņa, Ieva Ciekurzne, Velga Zariņa -Romanova, M. Apsīte
Trešdienā: Jolanta Glāzere, Sarmīte

...

Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, L. Lorence
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A. Ērkšķe, I. Balode
Ceturtdienā: R. Jaksta,

...

ŠONEDĒĻ 14.09.2020. – 18.09.2020.
DEŽŪRĒ:    2.STĀVS – sk. Z.Althabere (I, II, III, V) un sk. I.Bērziņa (IV)
            1.STĀVS – sk. A.Ķīķere (II, III, IV) un sk. B.Kalniņa-Eglīte (I, V)


VADĪBAS DEŽŪRAS:...

DEŽŪRĒ: 

2. stāvs -  sk. G. Kundrate (I,II,IV,V) , M. Apsīte (III)

1. stāvs sk. Vita Ķļaviņa (II,III,IV),Velga Zariņa –Romanova (I,V)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

 Pirmdiena,Trešdiena- Arnis Ratiņš

Otrdiena – Ieva

...

14.11. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
14.11. 11.00-12.00 Izglītības iestāžu vadītāju attālināta sanāksme- A. Ratiņš
15.11. 15.30 Skolotāju sanāksme – A. Ratiņš
17.11. PATRIOTISKO DZIESMU KONCERTS –

...

15.05. Attālināts mācību process 5.,6., 8.,10. klasei.
15.05. 7.kl.,9.kl. –mācību pārgājiens – L. Legzdiņa, A. Ķīķere
15.05. CE latviešu val. 11.kl.,12. klasei
11. klase 10.00-13.55 –Skolas spoguļu zāle – D.

...

16.01. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
16.01. Metodisko grupu sanāksme – vad. sk. I. Elksne
17.01. Cēsu pilsētas vidusskolā svešvalodu skolotājiem kursi “ Mācību stundas modelēšana” – sk. V. Zariņa

...

16.05. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
17.05. 10.00 CE Latviešu valodā 12. klasei – A. Ratiņš, I. Bērziņa
16.05. 13.00 Kursi skolu direktoriem "Profesionāla atgriezeniskās saites sniegšana un aktuālie tiesiskie

...

DEŽŪRĒ:
Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, L. Lorence
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A. Ērkšķe, I. Balode...