Jaunpiebalgas

vidusskola


ŠONEDĒĻ 17.02.2020.-21.02.2020.

DEŽŪRĒ: 5. Klase sk. I. Balode

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Trešdiena– Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Dainis Šulcs
Piektdiena-

...

17. 04. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
17.04. 15.30 Metodiskās grupas sanāksme – V. Zariņa –Romanova, A. Ķīķere, Z. Althabere, B. Kalniņa –Eglīte
19.04. 15.30 Vadības sanāksme – A. Ratiņš, I.

...

DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. Ineta Elksne (I,V),Vita Kļaviņa (III),
Aija Ķīķere (II), Ieva Ciekurzne (IV)
2. stāvs sk. Sk. G. Kundrate

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva

...

DEŽŪRĒ: 8. klase
Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa Liģere
Trešdienā: Iveta Bērziņa, Rudīte Jaksta, Daiga

...

DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. L. Lorence 2. stāvs sk. D. Rubene
VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš

Otrdiena – Ieva Ciekurzne

Ceturtdiena – Jānis Šāvējs

Piektdiena- Dainis Šulcs

 

19.04.-23.04.

...

19.04. 10.00-12.00 –Direktoru seminārs – A. Ratiņš
21.04. Sociālo pedagogu tikšanās – B. Damroze, A. Ozere
22.04. Darbs ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem – Klašu audzinātāji

TELPU VĒDINĀŠANA (15 MIN KATRU

...


DEŽŪRĒ: 11. klase
Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa Liģere
Trešdienā: Iveta Bērziņa, Rudīte Jaksta,

...

19.12. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
19.12. 6. klases eglīte – klases vakars aktu zālē 17.00- Sk. Jolanta Glāzere
19.12. 5. klases eglīte – klases vakars 108. kab. 16.00 – sk. V. Zariņa – Romanova...

DEŽŪRĒ: 7.(I). Klase sk. I. Ciekurzne

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena – Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Dainis Šulcs
Piektdiena- Jānis Šāvējs

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Gatavošanās

...

20.02. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
20.02. D/d 6. kl. dabaszinībās – sk. I. Ciekurzne, D. Rubene
20.02. Seminārs “Digitālais Es”– Sk. I. Elksne
20.02. Ciemos Cēsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes

...