Jaunpiebalgas

vidusskola


13.02. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
14.02. Cēsis – Direktoru un direktora vietnieku seminārs – A. Ratiņš, I. Ciekurzne
14.02. Skolotāju sanāksme 103. kab. - Datoru izmantošana mācību procesā.- J.

...

13.05. 8.25 Rīta sarunas – I. Ciekurzne
13.05.-17.05 ERASMUS + projekts “Par veselīgu dzīvesveidu” Turcijā – V. Zariņa-Romanova, B. Damroze, I. Liģere
15.05. Informatīva sanāksme matemātikas

...

DEŽŪRĒ: 11. klase sk. Z. Althabere, sk. L. Lorence

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Jānis Šāvējs
Ceturtdiena – Ieva Ciekurzne
Piektdiena – Ieva Ciekurzne

13.09. plks.

...

13.11. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
13.11. Konkurss “Kas notiek”- I. Elksne
14.11. 13.00 Latviešu valodas aģentūras nodarbības. 10.-12. klasēm – Sk. A. Ķīķere, J. Glāzere
14.11. 13.00 Atbalsta

...

DEŽŪRĒ: Skolotāji
Pirmdienā: Zane Althabere, I.Balode, V. Vilde, B. Kalniņa –Eglīte,
Otrdienā: Vita Ķļaviņa, Ieva Ciekurzne, Velga Zariņa -Romanova, M. Apsīte
Trešdienā: Jolanta Glāzere, Sarmīte

...

Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, L. Lorence
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A. Ērkšķe, I. Balode
Ceturtdienā: R. Jaksta,

...

ŠONEDĒĻ 14.09.2020. – 18.09.2020.
DEŽŪRĒ:    2.STĀVS – sk. Z.Althabere (I, II, III, V) un sk. I.Bērziņa (IV)
            1.STĀVS – sk. A.Ķīķere (II, III, IV) un sk. B.Kalniņa-Eglīte (I, V)


VADĪBAS DEŽŪRAS:...

DEŽŪRĒ: 

2. stāvs -  sk. G. Kundrate (I,II,IV,V) , M. Apsīte (III)

1. stāvs sk. Vita Ķļaviņa (II,III,IV),Velga Zariņa –Romanova (I,V)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

 Pirmdiena,Trešdiena- Arnis Ratiņš

Otrdiena – Ieva

...

14.11. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
14.11. 11.00-12.00 Izglītības iestāžu vadītāju attālināta sanāksme- A. Ratiņš
15.11. 15.30 Skolotāju sanāksme – A. Ratiņš
17.11. PATRIOTISKO DZIESMU KONCERTS –

...

15.01. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
15.01. Metodiskās grupas sanāksme- V. Zariņa -Romanova
16.01. 15.30 Mazā Pedagoģiskās padomes sēde- I.sem. mācību darba rezultāti 10. klase -I. Ciekurzne, klases

...