Jaunpiebalgas

vidusskola


20.03. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
21.03. 15.30 Skolotāju sanāksme valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu analīze, klašu sekmes - d. v. Izglītības jomā I. Ciekurzne, klašu audzinātāji
6.

...

DEŽŪRĒ: 10. klase sk. G. Kundrate, sk. A. Ķīkere

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena– Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Dainis Šulcs
Piektdiena – Jānis Šāvējs

20.09. plks. 8.30

...

DEŽŪRĒ: Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, L. Lorence, B. Kalniņa-Eglīte
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A.

...

Pirmdienā: Zane Althabere, L. Legzdiņa, L.Lorence, B. Kalniņa –Eglīte,

Otrdienā: Vita Ķļaviņa, Velga Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs

Trešdienā: Jolanta Glāzere, Sarmīte Vlodare, I.

...

21.11. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
22.11. Cēsis-Pastariņu sākumskola- Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme- A. Ratiņš
22.11. VECĀKU DIENA JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ – I. Ciekurzne, A. Ratiņš,

...

22.05. Rīta sarunas –A. Ratiņš
24.05. 10.00-13.05 CE Angļu valodā 9. klasei rakstu daļa – sporta zāle- D.vad. Ineta Balode, novērotāja: Ilze Prūse -(Vecpiebalgas pamatskola)
24.05.10.00-13.05 CE Angļu

...

DEŽŪRĒ: Skolotāji
Pirmdienā: Zane Althabere, I.Balode, V. Vilde, B. Kalniņa –Eglīte,
Otrdienā: Vita Ķļaviņa, Ieva Ciekurzne, Velga Zariņa -Romanova, M. Apsīte
Trešdienā: Jolanta Glāzere, Sarmīte

...

23.01. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
23.01. Saruna ar Cēsu novada pašvaldības speciālistiem- Jaunpiebalgas vidusskolas nākotnes izaicinājumi un izaugsme- D. A. Ratiņš
24.01. 15.30 Skolotāju sanāksme –

...

23.05. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
23.05. Mācību ekskursija 7. klasei Siguldā – I. Balode
24.05. Kursi ķīmija II ZOOM platformā – A. Ratiņš, I. Bērziņa
24.05. Eksāmens Latviešu valodā 9. kl.

...

DEŽŪRĒ:
Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, L. Lorence
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A. Ērkšķe, I. Balode...