Jaunpiebalgas

vidusskola


15.04. 8.25 Rīta sarunas – I. Ciekurzne
16.04. 10.00 Cēsis - Izglītības pārvaldē – Direktoru seminārs – A. Ratiņš
16.04. VISC organizēts vebinārs par valsts pārbaudes darbu norisi- I. Ciekurzne...

15.05. Attālināts mācību process 5.,6., 8.,10. klasei.
15.05. 7.kl.,9.kl. –mācību pārgājiens – L. Legzdiņa, A. Ķīķere
15.05. CE latviešu val. 11.kl.,12. klasei
11. klase 10.00-13.55 –Skolas spoguļu zāle – D.

...

16.01. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
16.01. Metodisko grupu sanāksme – vad. sk. I. Elksne
17.01. Cēsu pilsētas vidusskolā svešvalodu skolotājiem kursi “ Mācību stundas modelēšana” – sk. V. Zariņa

...

16.05. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
17.05. 10.00 CE Latviešu valodā 12. klasei – A. Ratiņš, I. Bērziņa
16.05. 13.00 Kursi skolu direktoriem "Profesionāla atgriezeniskās saites sniegšana un aktuālie tiesiskie

...

16.10. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
16.10. Ugunsdrošības instruktāža – I. Mozumača, A. Ratiņš
16.10. 15.30 Vadības sanāksme – A. Ratiņš, I. Ciekurzne, E. Rutka, I. Bobrova
16.10. 15.30 Metodisko

...

DEŽŪRĒ:
Skolotāji:
Pirmdienā: Z. Althabere, L. Legzdiņa, L. Lorence
Otrdienā: V. Ķļaviņa, V. Zariņa -Romanova, M. Apsīte, V. Černoglazovs
Trešdienā: J. Glāzere, S. Vlodare, A. Ērkšķe, I. Balode...

ŠONEDĒĻ 17.02.2020.-21.02.2020.

DEŽŪRĒ: 5. Klase sk. I. Balode

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Trešdiena– Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Dainis Šulcs
Piektdiena-

...

17. 04. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
17.04. 15.30 Metodiskās grupas sanāksme – V. Zariņa –Romanova, A. Ķīķere, Z. Althabere, B. Kalniņa –Eglīte
19.04. 15.30 Vadības sanāksme – A. Ratiņš, I.

...

DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. Ineta Elksne (I,V),Vita Kļaviņa (III),
Aija Ķīķere (II), Ieva Ciekurzne (IV)
2. stāvs sk. Sk. G. Kundrate

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva

...

DEŽŪRĒ: 8. klase
Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa Liģere
Trešdienā: Iveta Bērziņa, Rudīte Jaksta, Daiga

...