Jaunpiebalgas

vidusskola


18.03. 8.25 Rīta sarunas – NENOTIEK
18.03. ERASMUS+ ciemošanās Jaunpiebalgas vidusskolā no Grieķijas, Turcijas, Itālijas, Austrijas, Čehijas.- sk. Velga Zariņa -Romanova, G. Kundrtae
18.03. 9.30

...

18.09. Rīta sarunas –I. Ciekurzne
18.09. Vadības sanāksme 15.30 – A. Ratiņš
19.09. Sporta diena 5.-12. klasē, 10.10 – I. Liģere, S. Vlodare, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji.
18.09. 21.09

...

18.12. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
18.12. Mācību ekskursija uz Ķeipeni 6.kl.,7.kl. – sk. V. Zariņa -Romanova, J. Glāzere
18.12. Ziemassvētku kostīmu diena – Skolēnu pašpārvalde, sk. B. Damroze...

19.02. 8.25 Rīta sarunas – A. Ratiņš
20.02. 15.30 5.kl. un 10. klases raksturojums, izpēte, analīze- A. Ķīķere, I. Elksne, I. Ciekurzne , skolotāji , A. Ratiņš, R. Jaksta, E. Rutka
21.02. VISC

...

DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. L. Lorence 2. stāvs sk. D. Rubene
VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš

Otrdiena – Ieva Ciekurzne

Ceturtdiena – Jānis Šāvējs

Piektdiena- Dainis Šulcs

 

19.04.-23.04.

...

19.04. 10.00-12.00 –Direktoru seminārs – A. Ratiņš
21.04. Sociālo pedagogu tikšanās – B. Damroze, A. Ozere
22.04. Darbs ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem – Klašu audzinātāji

TELPU VĒDINĀŠANA (15 MIN KATRU

...


DEŽŪRĒ: 11. klase
Skolotāji:
Pirmdienā : Liene Lorence, Laila Legzdiņa, Gunita Kundrate
Otrdienā: Zane Althabere, Vita Kļaviņa, Velga Zariņa –Romanova, Ieviņa Liģere
Trešdienā: Iveta Bērziņa, Rudīte Jaksta,

...

19.12. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
19.12. 6. klases eglīte – klases vakars aktu zālē 17.00- Sk. Jolanta Glāzere
19.12. 5. klases eglīte – klases vakars 108. kab. 16.00 – sk. V. Zariņa – Romanova...

DEŽŪRĒ: 7.(I). Klase sk. I. Ciekurzne

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena – Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Dainis Šulcs
Piektdiena- Jānis Šāvējs

IEKŠĒJĀ KONTROLE
Gatavošanās

...

20.02. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
20.02. D/d 6. kl. dabaszinībās – sk. I. Ciekurzne, D. Rubene
20.02. Seminārs “Digitālais Es”– Sk. I. Elksne
20.02. Ciemos Cēsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes

...