Jaunpiebalgas

vidusskola


ŠONEDĒĻ 24.02.2020.-28.02.2020.
DEŽŪRĒ: 10. Klase sk. D. Rubene

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Dainis Šulcs
Piektdiena- Jānis Šāvējs

 

IEKŠĒJĀ

...

24.04.2023.-26.04.2023. LIZDA Organizēts protesta gājiens un streiks (Piedalās 34 pedagoģiskie darbinieki)
24.04. Mācās: 6. klase, 9.(1),9.(2), klases, 11. klase, 12. klase
25.04. Mācās: 12. klase, 10.

...

DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. L. Lorence(I, II) , Rudīte Jaksta (III, IV, V)
2. stāvs sk. I. Balode (I, II), I. Bērziņa (III, IV, V)

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena – Ieva

...

25.04. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
26.04. – 9.30-10.10 – 7.-9. klasēm lekcija –Drossinternets.lv”- B. Damroze
10.20.11.00 – 5.-6. klasēm lekcija “Drossinternets.lv”- B. Damroze
26.04.-27.04. Vizīte

...

DEŽŪRĒ: 1. stāvs sk. A. Ķīkere
2. stāvs sk. I. Bērziņa
VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš

Otrdiena – Ieva Ciekurzne

Ceturtdiena – Jānis Šāvējs

Piektdiena- Dainis Šulcs

 

Mācību procesa

...

DEŽŪRĒ:  sk. J. Glāzere

VADĪBAS DEŽŪRAS:

 Pirmdiena,Trešdiena- Arnis Ratiņš

Otrdiena – Ieva Ciekurzne

Ceturtdiena – Jānis Šāvējs

Piektdiena- Dainis Šulcs


26.10.-30.10.  1.-6. klases mācās klātienē- sk. L.

...

ŠONEDĒĻ 27.01.2020.-31.01.2020.
DEŽŪRĒ: 7.(II). Klase sk. I. Ciekurzne(V) A. Ķīķere (I,II,III,IV)

VADĪBAS DEŽŪRAS:
Trešdiena – Arnis Ratiņš
Pirmdiena, Otrdiena – Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena- Dainis

...

27.02. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
28.02. 15.30 Skolotāju informatīvā sanāksme+ atbalsta personāls – A. Ratiņš, skolotāji
27.02. -01.03. ERASMUS+ projekta aktivitātes Čehijā – V. Zariņa -Romanova, G.

...

27.03. 8.25 Rīta sarunas –A. Ratiņš
27.03. Sanāksme Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē par remontdarbiem- D. Šulcs, A. Ratiņš
27.03. Izglītojoši informatīvas nodarbības 9.-12. klašu skolēniem

...

DEŽŪRĒ: 9.(I). klase sk. I. Ciekurzne, sk. I. Bērziņa

VADĪBAS DEŽŪRAS:

Pirmdiena, Trešdiena- Arnis Ratiņš
Otrdiena– Ieva Ciekurzne
Ceturtdiena – Ieva Ciekurzne
Piektdiena – Jānis Šāvējs

27.09. plks.

...