Jaunpiebalgas

vidusskola

Atmiņas par savu skolas laiku jautāju vecmammas māsai Valdai Regīnai Saliņai, kura dzīvo Ērgļos.

Gaujenas rajona Jaunpiebalgas vidusskolā viņa sāka mācīties 8. klasē 1950./1951. mācību gadā. Mācības notika Mācītājmuižā, bet no 1952. gada 1. septembra viņa mācījās Jaunpiebalgas vidusskolas ēkā.

Spilgtākās atmiņas palikušas par kopmītnēs pavadīto laiku, mācību stundām un skolotājiem. Valdas Regīnas audzinātāja bija Anna Garā, kura viņai mācījusi arī fiziku. Viņa spilgti atceras mūzikas stundas, kad Otto Vāliņš katru reizi centās viņu piespiest dziedāt, bet, lielās spītības dēļ, ka viņa nemākot dziedāt Valda Regīna saņēmusi liecībā 2.

1953. gadā, kad nomira Staļins, viņa esot raudājusi, jo tajā laikā tā bijis jādara, taču tagad Valda Regīna par to pasmaida.

Kopumā skolas laiku viņa raksturo kā ļoti jauku un godam pavadītu. Pēdējo reizi Jaunpiebalgā bijusi 25 gadus pēc skolas beigšanas.

Valda Regīna Saliņa 5. izlaidums