Jaunpiebalgas

vidusskola


SVĒTKI IZSKANĒJUŠI...

Jaunpiebalgas novadu Latvijas X Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā laikā no 06.-11.07.2010. Pārstāvēja Jaunpiebalgas vidusskolas un kultūras nama  120  pašdarbnieki:

1.

...

info skola

Informācija par mācībām klātienē
Strādājam ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un noteikumus.

Jaunais noteikums - visi skolēni un skolas personāls skolā nēsā maskas visas

...

Mācību procesa organizācija no 12.04. – 16.04.2021.
1.-6. klašu skolēni atsāk mācības klātienē.

12. klases skolēni atsāk mācības klātienē.

9. klasei mācības klātienē otrdien - 13. aprīlī un trešdien -14.

...

Metodiskās tēmas Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolā

2012./2013. mācību gadā

Pirmsskolā
Pamatojoties uz pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgas attīstības noteicošajiem faktoriem
•    pozitīva saskarsme

...

Skolēnu dalība olimpiādēs un konkursos 2012./2013. mācību gadā

 


 

Sporta sacensības vieglatlētikas daudzcīņa. Skolotāja S. Vlodare
Karīna Azace – 5. kl., Nora Marija Misiņa – 5. kl. (3. v. 100 m

...

Jaunpiebalgā 2011.gada 2. - 3.jūlijā

PASAULES JAUNPIEBALDZĒNU SALIDOJUMS

„Pa saules ceļu”Visi pasaules ceļi sauc un aicina mājās! Uz pasaules jaunpiebaldzēnu salidojumu. Visi, kuru saknēs, sirdīs un

...

Pasaules jaunpiebaldzēnu salidojuma ietvaros Jaunpiebalgas vidusskolas 65. dzimšanas dienas

ABSOLVENTU SALIDOJUMS

2011. gada 2. jūlijā


18.00 - 20.00

Reģistrācija un dalības maksa tiem, kas nepaspēja pie

...