Jaunpiebalgas

vidusskola


SVĒTKI IZSKANĒJUŠI...

Jaunpiebalgas novadu Latvijas X Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos Rīgā laikā no 06.-11.07.2010. Pārstāvēja Jaunpiebalgas vidusskolas un kultūras nama  120  pašdarbnieki:

1.

...

Metodiskās tēmas Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolā

2012./2013. mācību gadā

Pirmsskolā
Pamatojoties uz pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgas attīstības noteicošajiem faktoriem
•    pozitīva saskarsme

...

Skolēnu dalība olimpiādēs un konkursos 2012./2013. mācību gadā

 


 

Sporta sacensības vieglatlētikas daudzcīņa. Skolotāja S. Vlodare
Karīna Azace – 5. kl., Nora Marija Misiņa – 5. kl. (3. v. 100 m

...

Jaunpiebalgā 2011.gada 2. - 3.jūlijā

PASAULES JAUNPIEBALDZĒNU SALIDOJUMS

„Pa saules ceļu”Visi pasaules ceļi sauc un aicina mājās! Uz pasaules jaunpiebaldzēnu salidojumu. Visi, kuru saknēs, sirdīs un

...

Pasaules jaunpiebaldzēnu salidojuma ietvaros Jaunpiebalgas vidusskolas 65. dzimšanas dienas

ABSOLVENTU SALIDOJUMS

2011. gada 2. jūlijā


18.00 - 20.00

Reģistrācija un dalības maksa tiem, kas nepaspēja pie

...

kolaza

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir

...

Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu sasniegumi 2011./2012. mācību gadā

Valsts olimpiāde bioloģijā
Agnese Smilga – 3. vieta, sagatavoja sk. Daiga Rubene


Latvijas 39. atklātā olimpiāde matemātikā
Evita

...

Skolēnu sasniegumi 2013./2014. mācību gadā


Smiltenē ielu stafetes

  • Una Gaile – 10. Kl. – 3. V.
  • Arta Glāzere – 10. Kl. – 3. V.
  • Zorjana Horobraja – 10. Kl. -3. V.
  • Jēkabs Brasavs – 10. Kl.  – 3. V.
  • Deniss
...